CIP Membran Yıkama Sistemleri

CIP Membran Yıkama Sistemleri ; membran yüzeylerinde saf su akış debisini ve iletkenliği olumsuz yönde etkileyen tabakalar oluştururlar. Bu birikimler membrandan uzaklaştırılmazsa membranda hasarlar meydana gelir. Bu hasarlar membranın ömrünü kısaltır.

Membranların yıkanması için sistem üzerinde kimyasal tank, pH - sıcaklık kontrolleri ile asidik ve alkali yıkama kimyasallarına karşı dayanıklı pompa kullanılır. CIP kimyasalları ile yıkama yapıldığı takdirde yıkanılan membranların performansı ve ömrü uzun olur.

 

Yıkama ünitesi ters ozmoz membranların tıkanmasını önlemek ve membran ömrünü daha uzun tutmak için kullanılır. Yıkama işleminin sıklığı ham suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sistemin verimine ve membran yüzey alanı başına geçirdiği akışa bağlıdır.
 

 

Reverse Osmoz membranların yüzeyinde kalıntıların birikmesi nedeniyle performans düşüşü yaşayabilirsiniz. Mineral çökelmesi, kolloidal parçacıklar, biyolojik madde ve çözünmeyen organik bileşikler membran kirlenme olağan nedenleridir. Normal işletme koşulları üzerinden üretim kapasitesi % 15 düştüğünde veya fark basınç % 15 artar ise membran yıkama yapılmalıdır.