Endüstriyel Ürünler

Filtrasyon Sistemleri

Suyunuzda bulunan kum,tortu,pas ve diğer suyunuzun kalitesini düşürecek maddeler filtrasyon sistemi sayesinde giderilmesini sağlar

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma sistemlerinin temel çalışma prensibi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2) iyonlarının sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olmasıdır.

Ters Osmos Sistemleri

Günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. şebeke suyunda bulunması muhtemel kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırabilen bir filtrasyon sistemidir.

Dezenfeksiyon Sistemleri

Dezenfeksiyon Sistemleri kullanım suyunda mevcut olabilecek bakteri,virüs ve diğer mikroorganizmaların filtrasyon edilerek enfeksiyon oluşturmayacak düzeye indirilmesi işlemidir.

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri, kimyasal kullanımına gerek kalmadan bulanıklık, bakteri, virüs gibi askıda katı maddelerin %99 a varan oranda giderimini sağlayan membran filtrasyon sistemleridir.

Atık Su Arıtma Sistemleri

Suların biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir. Atık Su Arıtma Sistemleri ile suyunuzu temiz hale getirin !

Saf Su Sistemleri

Reverse Osmosis Sistemleri, kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90-99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan sistemlerdir.

Ekipmanlar

Profesyonel Arıtma Cihazları için kullanılan Ekipmanlar ve yedek parçaların tedariği konusunda en iyi hizmeti sağlamaktayız.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Kurulduğu günden itibaren Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri, Evsel Su Arıtma Cihazı ve Su arıtma cihazı Ekipmanları konusunda satış yapan uzman kadroya sahiptir.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Kurulduğu günden itibaren Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri, Evsel Su Arıtma Cihazı ve Su arıtma cihazı Ekipmanları konusunda satış yapan uzman kadroya sahiptir.