ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

Filtrasyon Sistemleri

Suyunuzda bulunan kum,tortu,pas ve diğer suyunuzun kalitesini düşürecek maddelerim filtrasyon sistemi sayesinde istenilen mikron hassasiyetinde arıtımını sağlayarak, maddelerin giderilmesini sağlamaktadır.

Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma sistemlerinin temel çalışma prensibi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2) iyonlarının sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olmasıdır.

Ters Osmos Sistemleri

Günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. şebeke suyunda bulunması muhtemel kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırabilen bir filtrasyon sistemidir.

Dezenfeksiyon Sistemleri

Dezenfeksiyon Sistemleri kullanım suyunda mevcut olabilecek bakteri,virüs ve diğer mikroorganizmaların filtrasyon edilerek enfeksiyon oluşturmayacak düzeye indirilmesi işlemidir.

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri, 0,02 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bulanıklık, bakteri, virüs gibi askıda katı maddelerin %99 a varan oranda giderimini sağlayan membran filtrasyon sistemleridir.

Atıksu Arıtma Sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri Suların biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir. Belirli nüfuslara göre standart hale getirilmiş havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon havuzu ile işletme kabininden oluşmaktadır.

Saf Su Sistemleri

Reverse Osmosis Sistemleri, kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90-99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan sistemlerdir.

Ekipmanlar

Profesyonel Arıtma Cihazları için kullanılan Ekipmanlar ve yedek parçaların tedariği konusunda en iyi hizmeti sağlamaktayız