MEMBRANLAR VE DIŞ KABLARI

Vontron Membranlar

Vontron Membranlar, Vontron filtre su arıtma cihazlarının en önemli filtresi olarak kabul edilir.

Toray Membranlar

(MBR) sisteminin bir parçası olarak, atıksu arıtma tesisinin verimini artırıyor, atıksuyun geri kazanımına imkan veriyor.

CSM Membranlar

Membran filtre,suyun yarı geçirgen zar olan membrandan yüksek basınç yardımı ile kireç gibi maddelerden arıtılmasını sağlar.

Codeline Membran Dış Kapları

Codeline Membran Dış Kapları