KVKK Başvuru Formu

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVKK BAŞVURU FORMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ŞİRKETİMİZE YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 11’inci maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan HSC Arıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle Tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda örnek formatı verilen Başvuru Formu’nun doldurulup, imzalandıktan sonra çıktısı alınarak başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, kayıtlı elektronik posta adresi veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların ne şekilde Tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Türü Şirkete Ait İletişim Bilgileri
Şahsen Başvuru Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1 Beylikdüzü / İstanbul
Noter Vasıtasıyla Tebligat Beylikdüzü OSB Mah. BAKSAV San Sit. Karanfil Cad. No:3/1 Beylikdüzü / İstanbul
KEP Adresinizle hscaritmas@hs01.kep.tr
Tarafınızca Şirketimize Daha Önce Bildirilen E-posta ile info@hsc.com.tr
Telefon 444 74 72

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda Tarafınıza ulaştırılacaktır.