MİNERAL - KİMYASAL

Reçineler

Su Yumuşatma cihazlarında suyun sertliğini almak için kullanılan mineraldir. Katyonik reçine suya sodyum iyonu vererek sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutar.

Antiskalant

Antiskalant, reverse osmosis sistemlerinde membran yüzeyinde tıkanmaya yol açabilecek bileşiklerin membran yüzeyinde birikmemesi için kullanılır.

Karbon

Suda oluşabilecek renk, tat, koku yapabilecek bileşenlerin tutulmasını sağlar. Bu sayede suda oluşabilecek kirlilik ve klor giderimini sağlar. 
MİNERAL - KİMYASAL