Kariyer

Kariyer

Politikamız

En önemli sermayesi İnsan Kaynağı olan şirketimizin temel hedefi; en iyilerin çalışmak isteyeceği, çalışanlarımızın ise parçası olmaktan gurur duyacağı bir kurum olmaktır.

Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Adil istihdam uygulayarak, çeşitliliği benimseyerek ve katılıma değer vererek; farklı bakış açılarının dile getirildiği ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturur ve buna katkıda bulunuruz.

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikasına göre insanları liyakata göre işe alır ve terfi ettiririz. Türkiye İş Hukuku içerik ve ruhuna uyarız. Profesyonel gelişim için herkese açık ve adil fırsatlar yaratırız. Sağlıklı bir iş ve özel yaşam dengesini teşvik ederiz.

Temel Değerimiz
İnsan


 HSC Arıtım bu doğrultuda;

•    Çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak, 
•    Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamak, 
•    Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimi doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek, 
•    Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek, 
•    Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak,
•     Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Şirketimiz dâhilinde görevlendirme, transfer ve rotasyon fırsatların değerlendirmeye sunmak ve destek olmak, 
•    Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket eder.

 


 İK Uygulamalarımız

HSC Arıtım İnsan Kaynakları olarak genel sorumluluk alanlarımız arasında İnsan Kaynakları Stratejisinin oluşturulması, İşe alım Sürecinin Yönetilmesi, Eğitim ve Geliştirme, Performans Değerlendirme, Ücret Yönetimi, Öneri ve İyileştirme, İletişim ve Motivasyon çalışmaları yer almaktadır.
İşe Alım: HSC Arıtım olarak seçme ve işe alma sürecinde ayrımcılık yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak işe uygunluğun aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz. İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan şirketimiz insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre işe alım yapmaktadır.
Eğitim ve Geliştirme: Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak adına her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem vermekteyiz. Şirket olarak nitelikli ve profesyonel çalışanları yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kültürü benimsemekteyiz. Şirketimizin başarısını ve verimini arttırabilmek için çalışanlarımızı, gerek kişisel becerilerini ve gerekse de işimizi geliştirecek eğitimleri almaya teşvik etmekte; güçlü ve sağlam lider adayları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. 
Performans Değerlendirme: HSC Arıtım’ da performans ve hedef değerlendirmesi adil objektif standartlar gözetilerek yapılmaktadır. Çalışanlarımızın performans ve hedef değerlendirmeleri verimliliği ve sürekli iyileştirme projeleri üzerine kurgulanmış şeffaf bir sistem üzerinden yapılmaktadır.
Ücret Yönetimi: HSC Arıtım, piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, adil bir düzende işletilen bir ücretlendirme politikası benimsemektedir. Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “sektör eğilimleri” ve “performans değerlendirmeleri” dikkate alınır.


 İş Başvuruları

HSC Arıtım’ da yeni takım arkadaşlarımızın seçim süreci İnsan Kaynakları tarafından yürütülmektedir. HSC Arıtım’ da doğacak iş fırsatlarını aşağıda yazılı olan işe

alım portallarımızdan takip edebilirsiniz.

 

https://www.yenibiris.com/firma/hsc-aritim-sanayi-ve-ticaret-anonim-sirketi/140143    https://www.kariyer.net/firma-profil/hsc-aritim-san-tic-as-159830-84551?gclid=Cj0KCQiA8vSOBhCkARIsAGdp6RQSFQmbXVlWWah1-UhlzPcEZLMnxnqLxMj-Fj6jmf9kvRDZeJLI3H4aAv24EALw_wcB    https://www.linkedin.com/company/hscaritim/?originalSubdomain=tr