4/6 RO Hortum 8/10-150 mt.

4/6 RO Hortum 8/10-150 mt.

 

 

 

4/6 RO Hortum 8/10-150 mt. ro hortumu cihaz parçaları arasında geçişler ve suyun iletimi için kullanılır.