DELTA SERIES R.O SYSTEMS

Delta Series R.O Systems; Delta series osmosis devices physically reduce the salt rate in water, organic pollution, heavy metals without using any additional chemicals. Delta series osmosis devices are mounted on a stainless steel chassis. They can also produce high quality water.

Reverse osmosis systems are systems used to purify high concentration water with chemical salts by 90-99% to obtain low concentration water close to pure water. Osmosis is the process of equalizing the ion concentrations of two solutions with different ion concentrations and a semipermeable membrane between them.

When a pressure higher than the osmotic pressure is applied to this phenomenon, which develops naturally with osmotic pressure, the process is called reverse osmosis and the semi-permeable membrane passes only pure water; It is purified from organic and inorganic substances, salts, heavy metals, viruses and bacteria in the dissolved form in the water.

Ters Osmos Sistemleri
Delta Serisi R.O Sistemleri

Reverse osmosis sistemleri, kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90-99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan sistemlerdir. Osmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran(zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır.

Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters osmos adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; Delta Serisi R.O Sistemleri suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır.

Ters Osmos Sistemleri ile daha az su, enerji ve zaman kullanarak su tüketimini, enerji kullanımını, kimyasalları, çevresel etkiyi ve bakımı azaltın. Fiziğin gücünden yararlanan temiz, kolay ve sürdürülebilir çözümlerle devam edin.

  •  10 Bar Tank Test Basıncı
  •  2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
  •  Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı
  •  Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
  •  Üstün Nitelikli Mineraller
  •  Kullanıma Uygun Model
  •  Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
  •  İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım