Omega Series Reverse Osmos Systems

Omega Series Reverse Osmosis Systems are Reverse Osmosis Systems used to purify high concentration water with chemical salts by 90-99% to obtain low concentration water close to pure water. Osmosis is the process of equalizing the ion concentrations of two solutions with different ion concentrations and a semipermeable membrane between them.

When a pressure higher than the osmotic pressure is applied to this phenomenon, which develops naturally with osmotic pressure, the process is called reverse osmosis and the semi-permeable membrane passes only pure water; It is purified from organic and inorganic substances, salts, heavy metals, viruses and bacteria in the dissolved form in the water.

Stainless Steel Chassis, Toray Membrane or equivalent, ROPV Membrane Cover, Grundfos Ysk Pressure Pump, Inlet, Solenoid Valve, Pressure Regulating Valve, Low Pressure Prosestat

Ters Osmos Sistemleri
Omega Serisi Reverse Osmos Sistemleri

Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters osmos adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır.

Paslanmaz Çelik Şase, Toray Membran veya muadili, ROPV Membran Kılıfı, Grundfos Ysk Basınç Pompası, Giriş, Selenoid Valf, Basınç Ayar Valfi, Düşük Basınç Prosestatlı

  •  10 Bar Tank Test Basıncı
  •  2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
  •  Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı
  •  Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
  •  Üstün Nitelikli Mineraller
  •  Kullanıma Uygun Model
  •  Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
  •  İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım