Ozone Disinfection Systems

Ozone is a special state of oxygen. It is obtained by exposing the oxygen in the air to an electric current at very high voltage. Pure oxygen is also used for ozone production.

Ozone is a very strong disinfectant and is used in improving taste, color and odor in drinking water, removing bacteria and viruses, oxidation of organic matter, micro pollutants, iron and manganese.

Besides providing disinfection, ozone also has the benefit of improving the odor and taste of water. Due to its expensive production, it is generally suitable for high capacity facilities.

Dezenfeksiyon Sistemleri
Ozon Dezenfeksiyon Sistemleri

Ozon çok kuvvetli bir dezenfeksiyon maddesi olup, içme suyunda tat, renk ve kokunun iyileştirilmesinde, bakteri ve virüslerin giderilmesinde, organik madde, mikro kirleticiler, demir ve manganın oksidasyonunda kullanılmaktadır .

Ozonun dezenfeksiyon sağlamasının yanında, suyun koku ve tadının iyileştirilmesi gibi bir faydası da vardır. Üretiminin pahalı olması nedeniyle genellikle yüksek kapasiteli tesisiler için uygun olmaktadır.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •