HydroSafe Cabinet Water Softening Systems

HydroSafe Cabinet Water Softening Systems

The HydroSafe Cabinet Water Softening System is the systems in the water that purify the calcium and magnesium that cause hardness by ion exchange method. It cleans itself by washing sweat automatically without any intervention. It has 5 different models. The resin consumption rate for each model varies between 1 "connection diameter and tanks.

Evsel Yumuşatma Sistemi
HydroSafe Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri

Herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik şekilde ter yıkama işlemi yaparak kendini temizler. 5 farklı modele sahiptir. Her modelde reçine tüketim oranı 1" bağlantı çapı ve tankları değişiklik gösterir.