Remineralization Systems

HydroREM remineralization systems; These are the systems used to increase the pH value of the product water purified after the reverse osmosis system by ensuring the mineral balance of the water and to gain minerals that are beneficial to human health.

In systems produced as manual controlled and fiberglass tanks, water; Dolomite mineral melts by filtering from top to bottom in the filter and thus calcium, magnesium, carbonate minerals are added to the water.

Ters Osmos Sistemleri
Remineralizasyon Sistemleri

Manuel kontrollü ve fiberglas tanklı olarak üretilen sistemlerde su; filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülerek dolomit minerali erir ve böylece suya kalsiyum, magnezyum, karbonat mineralleri kazandırılmış olur.

Remineralizasyon su arıtma, özellikle ziraat ve tarımcılıkta toprakta eksik bulunan minerallerin kazandırılmasında, haycancılıkta içme ve besi sularının zenginleştirilmesinde, medikal ve sağlık sektöründe (özellikle diş ve protez kliniklerinde), içme suyu tesislerinde Ters osmoz sistemi sonrasında, içme ve şişeleme tesislerinde suyun zenginleştirilmesinde remineralizasyon sistemleri kullanılmaktadır.

  •  10 Bar Tank Test Basıncı
  •  2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
  •  Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı
  •  Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
  •  Üstün Nitelikli Mineraller
  •  Kullanıma Uygun Model
  •  Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
  •  İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım